Zebranie mieszkańców osiedla Nowy Świat

Niektórzy spośród mieszkańców osiedla Nowy Świat pierwsze wiosenne popołudnie spędzili na Zebraniu Osiedlowym. Obok nich, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach zjawili się także reprezentujący Urząd Miejski w Krzeszowicach: Sekretarz Jan Bereza oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej – Ewa Baranowska, a także zasiadający na co dzień w Radzie Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk.

Czytaj więcej »

Zebranie wiejskie w Dubiu

W piątek 23 marca Zebranie Wiejskie zgromadziło mieszkańców Dubia. Sołtys Zbigniew Wąsik powitał licznie zgromadzonych w Sołtysówce mieszkańców, jak i przybyłych gości: Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka, Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dorotę Ropkę oraz młodszego aspiranta Dominika Bałuszka – członka tego zespołu, a jednocześnie dzielnicowego sołectwa.

Czytaj więcej »

Zebranie wiejskie w Żarach

Rankiem 25 marca, gdy na krzeszowickim Rynku powoli gromadzili się mieszkańcy chcący wziąć udział w Wielkanocnym Koszyku, w Żarach odbyło się Zebranie Wiejskie. Sołtys Kazimierz Przybylski powitał Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka i Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka. Być może to przedświąteczna atmosfera sprawiła, że spotkanie miało kameralny i niezwykle serdeczny charakter.

Czytaj więcej »

Biegi na orientację (fotoreportaż)

W weekend 7-8 kwietnia w Krzeszowicach i Nawojowej Górze odbywały się ogólnopolskie zawody w Biegu na Orientację. Medale zdobyli przedstawiciele 21 klubów. Najwięcej medali zdobyli zawodnicy WKS „Wawel” Kraków 10 / 2 złote, 5 srebrnych, 3 brązowe/ UMTS Warszawa 9 medali / 3 złote, 2 srebrne, 4 brązowe/ oraz UKS Azymut Gdynia 5 medali / 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy/

Czytaj więcej »