Blisko 30 mln złotych na rozbudowę krzeszowickiej Balneologii

6 lipca minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka przekazali na ręce przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Wacława Gregorczyka promesę o wartości 12 747 609,72 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – „zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”, środki z UE.

Continue reading

Finał projektu pt. „What’s Next?”

W dniach 22 – 24 czerwca 2020 r. został zakończony w Polsce trwający blisko półtora roku międzynarodowy projekt, którego głównym celem było wspieranie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w dążeniu do rozwijania indywidualnych umiejętności i kompetencji związanych z podejmowaniem racjonalnych decyzji dotyczących wyborów edukacyjnych, mających bezpośredni wpływ na ich przyszłą karierę zawodową.

Continue reading

Dostojni jubilaci

Bogumiła i Jerzy Traccy mieszkają w Krzeszowicach w blokach przy ulicy Długiej. W czerwcu pan Jerzy obchodził 80-te urodziny. W roku przyszłym pani Bogumiła i pan Jerzy obchodzić będą jubileusz 60 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Continue reading

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca uczniowie zakończyli naukę w tym roku szkolnym, który był nietypowy ze względu na pandemię koronawirusa. Z tego też powodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach nie odbyła się uroczysta akademia, tylko ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Continue reading