W Czernej

Jak co roku przy SP w Czernej odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Teren przy SP Czerna skupił zaproszonych gości, by wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych oraz Kołem Gospodyń Wiejskich wspólnie spędzić czas.

Continue reading

Wakacje pod namiotami

Tegoroczny, dwutygodniowy obóz Hufca ZHP Krzeszowice odbył się w sierpniu w Konopiskach koło Częstochowy. Wzięło w nim udział ok. 120 dzieci, a w jego przygotowanie było zaangażowane ok. 20 instruktorów. To przedsięwzięcie zawierające w sobie ogrom, wielogodzinnej pracy wolontariuszy, którzy zdecydowali się swoje umiejętności, pomysłowość i młodzieńczą energię przeznaczyć na zorganizowanie prawdziwej przygody dla dzieciaków.

Continue reading