Aktywny i zdrowy początek wakacji

Wady postawy ciała u dzieci uważane są za plagę XXI wieku, a ostatnie miesiące zdalnego nauczania, które zmusiły do biernego spędzania czasu przed komputerem, mogły jeszcze bardziej przyczynić się do ich rozwoju. Dlatego też, aby uaktywnić i poszerzyć świadomość dzieci i rodziców, lipiec na Krzeszowickim rynku rozpoczął się aktywnie.

Continue reading