100. rocznica urodzin Jana Pawła II

W  kwietniowym numerze Magazynu Krzeszowickiego Parafia Jana Pawła II przypomniała nam historię budowy swojego kościoła. Dziś, w miesiącu setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, ciąg dalszy przypomnień. Tym razem parafia pragnie przybliżyć naszym  czytelnikom najważniejsze daty z życia swojego patrona.

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

1920 r.(18 maja) – w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii Wojtyłów. Chrzest św. przyjął 20 czerwca tegoż roku w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny otrzymując imiona: Karol Józef

1926-1930 – Nauka w szkole powszechnej

1929 r. – śmierć matki Emilii

1929 r. (25 maja) – I Komunia św.

1930-1938 – Nauka w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach

1938 r.(03 maja) – przyjęcie sakramentu bierzmowania

1938 r. – egzamin dojrzałości i wręczenie świadectw maturalnych w wadowickim gimnazjum

1938 r. – przeprowadzka do Krakowa

1938-1939 – studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1940-1944 – praca w krakowskich zakładach chemicznych „Solvay”

1941 r. – śmierć ojca Karola

1942-1946 – formacja i studia teologiczne w konspiracyjnym Książęco-Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie

1946 r.(1 listopada) – święcenia prezbiteratu w kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3, przyjęte z rąk ks. kard. Adama Sapiehy

1946 r.( 2 listopada) – Msza św. prymicyjna w kaplicy św. Leonarda na Wawelu

1946-1948 – studia na uniwersytecie Angelicum w Rzymie

1948 r. –  doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1948-1949 – Wikary w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici

1949-1951 – Wikary w parafii pw. św. Floriana w Krakowie

1951-1953 – urlop naukowy i praca nad rozprawą habilitacyjną, połączone z posługą w parafii św. Katarzyny w Krakowie

1953 r. – zakończenie procedury habilitacyjnej

1954-1978 – wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1958 r. (4 lipca) – nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie (decyzja papieża Piusa XII)

1958 r. (28 września) – konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej (konsekratorzy: abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek)

1962-1965 – udział w pracach Soboru Watykańskiego II

1963 r. (30 grudnia) – nominacja na arcybiskupa krakowskiego (decyzją papieża Pawła VI)

1964 r.  – uroczysty ingres do Katedry Wawelskiej

1967 r. (28 czerwca) – uroczysta kreacja kardynalska

1978 r. (16 października)  – wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II

1979 r.(25 stycznia – 1 lutego) – pierwsza zagraniczna pielgrzymka (Dominikana, Meksyk, Bahamy)

1979 r. – publikacja pierwszej encykliki „Redemptor hominis”

1980 r. – publikacja drugiej encykliki „Dives in misericordia”

1981 r.(13 maja) – zamach na życie Ojca św. na Placu Św. Piotra

1981 r. – publikacja trzeciej encykliki „Laborem exercens”

1983 r. – promulgacja nowego „Kodeksu Prawa Kanonicznego”

1984 r. (11-15 kwietnia) – Rzymski Jubileusz Młodych, który stał się początkiem tradycji Światowych Dni Młodzieży

1985 r. – publikacja czwartej encykliki „Slavorum Apostoli”

1986 r.(13 kwietnia) – jako pierwszy papież, Jan Paweł II udaje się z wizytą do rzymskiej synagogi

1986 r. – publikacja piątej encykliki „Dominum et vivificantem”

1987 r. – publikacja szóstej encykliki „Redemptoris Mater”

1987 r. – publikacja siódmej encykliki „Sollicitudo rei socialis”

1990 r. – publikacja ósmej encykliki „Redemptoris missio”

1991 r. – publikacja dziewiątej encykliki „Centesimus annus”

1991 r. (10-15 sierpnia) – przylot do Polski na Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie

1993 r. – publikacja dziesiątej encykliki „Veritatis splendor”

1995 r. – publikacja jedenastej encykliki „Evangelium vitae” i dwunastej encykliki „Ut unum sint”

1996 r. – publikacja autobiograficznej książki „Dar i tajemnica”, napisanej z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich

1998 r. – publikacja trzynastej encykliki „Fides et ratio”

2003 r. – publikacja czternastej (ostatniej) encykliki „Ecclesia de Eucharistia”

2003 r. – publikacja „Tryptyku Rzymskiego”

2004 r (14-15 sierpnia) –  ostatnia zagraniczna pielgrzymka (Lourdes, Francja)

2005 r. (02 kwietnia)  – w wigilię święta Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, a 8 kwietnia odbyła się ceremonia pogrzebowa

2005r. (28 czerwca) – formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

2011 r. (1 maja) – Beatyfikacja przez Papieża Benedykta XVI

2014 r. (27 kwietnia) –  Kanonizacja przez Papieża Franciszka

 

PIELGRZYMKI OJCA ŚWIĘTEGO DO POLSKI

I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979), przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia”.

Papież odwiedził wówczas: Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ

 II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983), przebiegała pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!”. Papież odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny, Kraków

III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987), przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował”. Papież odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę, Łódź, Warszawę

IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991). Pielgrzymka przebiegała w 2 etapach pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.

W pierwszym etapie podróży apostolskiej Jan Paweł II odwiedził: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawę.

W drugim etapie wizyty Jan Paweł II odwiedził: Kraków, Wadowice, Częstochowę, Kraków

V pielgrzymka (22 maja 1995). Jan Paweł II przyjechał z pielgrzymką do miejsca urodzenia Jana Sarkandra, którego kanonizował dzień wcześniej podczas pielgrzymki do Czech. Hasło jedniodniowej wizyty w Polsce brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”. Odwiedził wówczas Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec

VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997). Przebiegała pod hasłem: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. W czasie pielgrzymki Papież odwiedził: Wrocław, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Duklę, Krosno.

VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999). Jej hasło brzmiało: „Bóg jest miłością”. W programie papieskich odwiedzin znalazło się aż 21 miejscowości: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawę, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków , Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa

VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002). „Bóg bogaty w miłosierdzie” – takie było hasło ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Jan Paweł II odwiedził wówczas: Kraków i  Kalwarię Zebrzydowską.

 

Podczas jednej z wymienionych wyżej pielgrzymek do Polski Ojciec Święty wspomniał, że po maturze chodził z kolegami na kremówki do jednej z wadowickich kawiarni. Tę wiadomość zapamiętało wiele osób, jednak warto zadać sobie pytanie, czy z życiorysu tak Wielkiego Polaka warto zapamiętać tylko to, że kończąc szkołę zjadł ciastko? Można (i chyba  warto) z pytaniami pójść dalej: czy znamy treść choć jednej z 14 encyklik, które napisał? Czy w ogóle przeczytaliśmy cokolwiek, co wyszło spod pióra naszego Papieża?

Z tą refleksją zostawiamy czytelników Magazynu Krzeszowickiego zachęcając, by sięgali do spuścizny intelektualnej i duchowej, jaką zostawił nam Święty Jan Paweł II.