101 rocznica odzyskania niepodległości

W rocznicę odzyskania niepodległości gminne uroczystości odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk.

Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza kwiaty złożyli: poseł na Sejm RP, minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz delegacja Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka i radny Powiatu Adam Ślusarczyk, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, wiceburmistrz: Witold Kulczycki,  Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej  Kazimierz Stryczek i radni Jerzy Ciężki, Wojciech Styrylski, Miejska Rada  Seniorów przewodnicząca Helena Latawiec, wiceprzewodniczący Kazimierz Przybylski,  Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych,  Polskie Drużyny Strzeleckie, Zarząd Gminny OSP,  delegacja Komisariatu Policji i  Straży Miejskiej, Platforma Obywatelska Koło Krzeszowice, Polskie Stronnictwo Ludowe Zarząd Gminny, ZHP Hufiec Krzeszowice, Gminne Koło Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej,Towarzystwo Pszczelnicze Barć i Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego, Kopalnia Wapienia Czatkowice – TAURON,  Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Wodociągi i Kanalizacja, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Klub Sportowy”Świt,” Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.

W kościele parafialnym pw. św. Marcina z udziałem licznej rzeszy wiernych, władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych odprawiona została uroczysta msza święta. Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe. 11 listopada w Krzeszowicach to  również święto patrona kościoła i tradycyjny odpust parafialny.

Info: Maciej Liburski, zdjęcia: Marian Lewicki