140 – lecie Szkoły Podstawowej w Czernej

15 czerwca 2024 roku w szkole w Czernej miało miejsce niezwykłe spotkanie. Przybyli sympatycy szkoły, by wspólnie obchodzić 140 rocznicę powstania w Czernej Szkoły Podstawowej.

Jubileusze skłaniają do refleksji, przywołują w pamięci dawne twarze, miejsca i wydarzenia. Zgromadzeni goście dali się ponieść wspomnieniom, związanym z tym niezwykłym miejscem, które zapisały się w ich pamięci. Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy swoją opowieść snuła pani Teresa Cwiląg, córka mjr. Józefa Ryłko – patrona szkoły.  Czasu nie da się zatrzymać,  jednak warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci. Cały rok trwały przygotowania do tej  niezwykłej uroczystości. W ramach obchodów przy szkole wkopany został „wehikuł czasu”, następnie zamontowano zegar słoneczny, by odliczał czas i wskazywał miejsce zakopanych skarbów. Poszukiwano i zbierano wszelkie pamiątki związane ze szkołą, a następnie, w jednej z sal lekcyjnych przygotowana została wystawa historyczna. Dużą popularnością wśród gości cieszył się album pamiątkowy. Dla przyszłych pokoleń gospodarze i zaproszeni goście posadzili dąb.
Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się  złożeniem kwiatów na przyklasztornym cmentarzu przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły mjr. Józefa Ryłko, następnie zaproszeni goście wzięli udział we mszy świętej w Klasztorze OO. Karmelitów Bosych.  Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie szkolnym.

Partnerem głównym była #Małopolska. Uroczystość została objęta honorowym patronatem przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice.
Dyrektor, pracownicy i uczniowie dziękują wszystkim przedstawicielom władz oświatowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, emerytowanym  pracownikom szkoły, absolwentom i sympatykom, którzy wspólnie przeżywali i świętowali uroczystości jubileuszowe.