20 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Filipowskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Filipowskiej obchodziło Jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji w miejscowym Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z programem artystycznym, gratulacjami, życzeniami, tortem i tradycyjnym 100 lat.

Jubileusz zaszczycili m.in. prezes Zarządu  Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Andrzej Harężlak, starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, z-ca burmistrza Adam Godyń, radny Powiatu Grzegorz Małodobry, dyrektor Powiatowego Szpitala w Chrzanowie Artur Baranowski. Wspaniały jubileusz i towarzyszące mu atrakcje zorganizowały przewodnicząca KGW Barbara Dudek wraz z koleżankami z Koła.

Foto, Info: Maciej Liburski