Kopalnia Wapienia Czatkowice

Pierwsze uroczystości związane z obchodami święta Braci Górniczej odbyły się 15 listopada w Kopalni Wapienia Czatkowice. Uczestnikami tego spotkania byli głównie przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji, uczelni wyższych na co dzień współpracujących z Kopalnią.

Stąd obecność wielu ważnych gości m.in.  władz i pracowników naukowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie czy Politechniki Częstochowskiej.  Powiat krakowski reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj oraz członek Zarządu Powiatu Tadeusz Nabagło, gminę Krzeszowice: burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, II z-ca burmistrza Adam Godyń. W spotkaniu uczestniczyli  również ks. dziekan dr Andrzej Szczotka, przeor klasztoru w Czernej o. Leszek Stańczewski, wieloletni prezes Kopalni, honorowy obywatel Krzeszowic dr Czesław Kotowski, prezes poprzedniej kadencji Andrzej Szymkiewicz oraz członek Rady Nadzorczej Andrzej Furmanik. Były przemówienia, gratulacje dla  Zarządu Kopalni, załogi, kierowane na ręce prezesa  Pawła Danka oraz wzajemne podziękowania i dobra Barbórkowa zabawa.

Foto,info:Maciej Liburski