3 maja w Krzeszowicach (fotoreportaż)

Co roku główne uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja w gminie Krzeszowice zawsze odbywają się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach. Tak było też tym razem. W tym roku pod pomnik przybyło bardzo wiele delegacji i mieszkańców Krzeszowic.

Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z ministrem Andrzejem Adamczykiem, wojewódzkich z radnym Sejmiku Łukaszem Smółką, powiatowych ze starostą Wojciechem Pałką i gminnych z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Godyniem. Kwiaty składali też radni, przedstawiciele partii politycznych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, szkół i zakładów pracy.

Po uroczystości przy pomniku wszyscy, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP Czerna, przeszli do kościoła św. Marcina, na okolicznościową mszę świętą.