3 maja w Zalasiu

3 maja w Święto Konstytucji i Święta Królowej Polski obchodzono uroczyście. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. proboszcza Józefa Gala z homilią o wydźwięku patriotyczno-religijnym. Następnie przeszliśmy pod obelisk ppłk. St Chałupy.

Tam rozpoczęliśmy od odśpiewania Hymnu. Następnie ks. wikary Mariusz Mendyk odczytał modlitwę ks. Piotra Skargi. Po modlitwie zabrał głos minister infrastruktury, poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk. Za treść wygłoszonej mowy podziękowałem panu ministrowi i stwierdziłem, że Zalas nigdy wcześniej nie gościł urzędującego ministra. Całą uroczystość swoją obecnością uświetniły Poczty Sztandarowe, szkolny i górniczy oraz zaproszeni goście. Oprócz ministra Andrzeja Adamczyka, gościliśmy także: Łukasza Smółkę – wicemarszałka województwa małopolskiego, Wacława Gregorczyka – burmistrza gminy Krzeszowice, radnych Rady Powiatu – Adama Ślusarczyka i Grzegorza Małodobrego, radnego Rady Miejskiej Andrzeja Osiniaka. przedstawicielki Szkoły Podstawowej – dyrektor Małgorzatę Mastalerz i Anetę Łytek, a także prezesa stowarzyszenia Amonit Zbigniewa Kochaniaka, przewodniczącą KGW Teresę Głuch, przedstawicieli LKS Victoria Zalas i rodzinę ppłk. Stanisława Chałupy. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. Na koniec członkinie KGW zaśpiewały pieśń „Majowa Jutrzenka” a Barbara Kosobucka zaśpiewała pieśń ułożoną na cześć Jana Pawła II. Następnie zaprosiłem wszystkich obecnych do wspólnego zdjęcia. Była to już 10 rocznica obchodów święta konstytucji pod obeliskiem w Zalasiu. Wszystkie zdjęcia FB Zalas i H. Woszczyna.

Henryk Woszczyna