70 lat KGW w Miękini

21 września w Miękini miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło jubileusz 70-lecia swej działalności.

Z tej to okazji do remizy OSP przybyło wielu gości, a wśród nich zastępca burmistrza gminy Krzeszowice Adam Godyń, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Woszczyna, radny Powiatu Grzegorz Małodobry, radna Rady Miejskiej Stanisława Maciejowska, zasłużona dla KGW Stanisława Cekiera, sołtys Wojciech Godyń, wieloletni włodarz Miękini Bogdan Kurdziel oraz przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Gości witały i nad całością wspaniałego jubileuszu czuwały Iga Godyń i aktualna szefowa Koła Marta Tarka. Gratulacje przyjmowały obecna Prezes i poprzednia szefowa – szacowna jubilatka Maria Łagan, związana z KGW od 50 lat.

Były kwiaty i serdeczności od władz samorządowych Gminy oraz od Gospodyń Wiejskich – z Nowej Góry, z zasłużoną dla kultury ludowej Haliną Koryczan, z Dubia, Żbika, Czernej, Woli Filipowskiej, Sanki, Siedlca, Filipowic, Miękini oraz od znajomych i przyjaciół. Odśpiewano tradycyjne Sto lat. A później zabawa taneczna i jak zawsze niezawodny Józek Grabowski wraz z przyjaciółmi. Wszyscy bawili się wyśmienicie, mając nadzieją na kolejne spotkanie.

Impreza sfinansowana została ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Gminy Krzeszowice.

Fragment wiersza KGW Miękinia napisanego na jubileusz:

KGW się nazywała i do dzisiaj tak przetrwała

Siedemdziesiąt lat już mija, jak działalność swą rozwija

Szczytne cele zawsze miała, o tym wie już gmina cała

Dzieło przodków pielęgnuje, śpiewa, tańczy i haftuje

Tak działamy moje panie, stańmy razem ramię w ramię

Tekst: Maciej Liburski, zdjęcia: Marian Lewicki