„A pod kamieniem krwawi się wspomnienie – jedenasty listopada”…

10 listopada w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ze względu na trudny czas epidemii świętowaliśmy w mniejszych grupach, aby uczcić ten ważny dla Polaków moment, gdy państwo po 123 latach niewoli odrodziło się. Podczas występu uczniów z klasy VII została przywołana historia naszego kraju od stopniowej utraty wolności
i kolejnych podziałów ziem pomiędzy zaborców, poprzez zrywy niepodległościowe zakończone bolesnymi klęskami do chwili odzyskania wolności i odradzania się narodu.
W szkole rozbrzmiały także pieśni patriotyczne i legionowe, które pięknie wykonali młodzi muzycy i soliści: uczniowie klasy 5, 6 i 7.

Druga część obchodów rocznicowych odbyła się tradycyjnie pod Pomnikiem Niepodległości, pod którym młodzież z klasy ósmej – najstarsi przedstawiciele wspólnoty uczniowskiej wraz z Burmistrzem Gminy Krzeszowice panem Wacławem Gregorczykiem, panią dyrektor Agnieszką Mitką oraz nauczycielami, złożyła kwiaty i znicze, aby upamiętnić bohaterskie czyny tych, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny.