Akcja Krwiodawstwa w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w piątek, 29 września 2023 r. w godz. 9:00-12:00 w sali widowiskowej na terenie Kopalni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Termin: 29.09.2023 r. w godzinach 9:00 – 12:00

 

Miejsce: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., ul. Czatkowice Dolne 78,  32-065 Krzeszowice

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Jędrszczyk, tel. 792-423-643, email: k.jedrszczyk@czatkowice.com.pl