Akcja Krwiodawstwa w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w piątek, 8 marca 2024 r. w godz. 9:00-12:00 na sali widowiskowej na terenie Kopalni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Termin: 08.03.2024 r. w godzinach 9:00 – 12:00

Miejsce: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice

Osoba do kontaktu: Katarzyna Jędrszczyk, tel. 792-423-643, mail: k.jedrszczyk@czatkowice.com.pl