Andrzej Duda wygrywa w gminie Krzeszowice

Wyniki z gminy Krzeszowice są już znane w 100 procentach. Przeważająca większość mieszkańców swój głos oddała na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę – 46,86%). Drugi w kolejności – Rafał Trzaskowski uzyskał 27,10% głosów. Trzeci wynik, 13,12% głosów, uzyskał Szymon Hołownia.

Najwyższy wynik Andrzej Duda uzyskał w komisji mieszczącej się w krzeszowickiej balneologii – 71,83%, w OSP Czerna – 60,69% oraz w Paczółtowicach – 60,12%. Najniższy w komisji nr1 przy Szkolnej w Krzeszowicach – 36,14%, komisji nr20 w Tenczynku – 36,77% oraz w komisji nr5 przy Długiej w Krzeszowicach – 38,11%.

Rafał Trzaskowski lepszy wynik od Andrzeja Dudy uzyskał w dwóch komisjach – nr1 przy Szkolnej w Krzeszowicach – 36,72% oraz nr20 w Tenczynku – 37,31%.

Trzeciego z kandydatów – Szymona Hołownię poparło najwięcej mieszkańców Nawojowej Góry – 16,35%, dobry wynik uzyskał też w komisji nr17 w Zalasiu – 15,32%, komisji nr7 przy Długiej w Krzeszowicach – 14,90%, a także w Woli Filipowskiej – ponad 14%. Z kolei Krzysztof Bosak ponad 10% poparcie uzyskał w komisji nr15 w Woli Filipowskiej (10,54%), 9,32% w Miękini, oraz 9,23% w Nowej Górze.

Gmina Krzeszowice, wyniki w I turze wyborów prezydenckich:

Kandydat Liczba głosów Procent głosów
DUDA Andrzej Sebastian 8 005 46,86%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 4 629 27,10%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 242 13,12%
BOSAK Krzysztof 1 190 6,97%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 515 3,01%
BIEDROŃ Robert 338 1,98%
JAKUBIAK Marek 48 0,28%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 46 0,27%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 27 0,16%
TANAJNO Paweł Jan 25 0,15%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 17 0,10%