Zebranie wiejskie w Tenczynku

Zebranie wiejskie w Tenczynku, największym sołectwie gminy Krzeszowice, odbyło się w niedzielę 18 marca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu: burmistrz Wacław Gregorczyk, radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk, radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach Stanisława Maciejowska, Robert Chochół, Monika Dudek oraz przedstawiciele krzeszowickiej policji.

Continue reading

Zebranie sołeckie w Woli Filipowskiej

11 marca odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wola Filipowska. Sołtys Adam Godyń otworzył zebranie w drugim terminie, witając mieszkańców oraz gości: burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, wicestarostę powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnego powiatu krakowskiego Jerzego Wnęka i radnego gminy Władysława Ziomka.

Continue reading

Zebranie sołeckie w Nawojowej Górze

Co prawda zorganizowane 9 marca w Nawojowej Górze zebranie sołeckie nie przyciągnęło do Domu Gromadzkiego tłumów, ale za to udało się zgromadzić na nim przedstawicieli wszystkich pokoleń. Przybyłych mieszkańców przywitali: Klaudia Węgrzyn – sołtys Nawojowej Góry, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk.

Continue reading