VIII Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych

Przegląd pod hasłem „Wielki Teatr Małego Aktora” ma na celu rozbudzenie w dzieciach artystycznej duszy, pobudzenie wyobraźni, nabywanie poczucia własnej wartości, pokonywanie własnych słabości. Małym aktorom pozwala poczuć się prawdziwymi artystami, szczególnie, że występują przed liczną publicznością. Dzięki temu każda grupa z naszego przedszkola mogła zobaczyć dwa różne teatrzyki, ciekawe tym bardziej, że aktorami są koledzy, rówieśnicy, dzieci takie same jak oni.

Continue reading

Zebranie wiejskie w Tenczynku

Zebranie wiejskie w Tenczynku, największym sołectwie gminy Krzeszowice, odbyło się w niedzielę 18 marca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu: burmistrz Wacław Gregorczyk, radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk, radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach Stanisława Maciejowska, Robert Chochół, Monika Dudek oraz przedstawiciele krzeszowickiej policji.

Continue reading

Zebranie sołeckie w Woli Filipowskiej

11 marca odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wola Filipowska. Sołtys Adam Godyń otworzył zebranie w drugim terminie, witając mieszkańców oraz gości: burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, wicestarostę powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnego powiatu krakowskiego Jerzego Wnęka i radnego gminy Władysława Ziomka.

Continue reading