Gość z Wielkopolski na Spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece

25 października 2017 roku Bogna Skrzypczak-Walkowiak, autorka opowiadań Pani Kant i madame Hyde gościła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzięła udział w dyskusji o książce Shelley Emling Maria Skłodowska-Curie i jej córki, a także opowiedziała o genezie swojej książki i odpowiadała na pytania zebranych klubowiczów. 

Continue reading

Nowe władze Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka został starostą

W środę 18 października 2017 roku odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. W związku z rezygnacją starosty Józefa Krzyworzeki z zajmowanego stanowiska, radni dokonali wyboru nowych władz powiatu. W głosowaniu tajnym na starostę krakowskiego wybrano Wojciecha Pałkę, dotychczasowego wicestarostę. Na stanowisko wicestarosty wybrano Tadeusza Nabagło, dotychczasowego przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie. Członkami Zarządu zostali Janina Grela, Wanda Kułaj oraz Arkadiusz Wrzoszczyk.

Continue reading