Barbara Grabowska – Małopolskim Moderatorem Dyskusyjnych Klubów Książki 2017

Na stronie naszej krzeszowickiej Biblioteki opublikowano fotografię – Dyplom dla Barbary Grabowskiej z Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, Małopolskiego Moderatora Dyskusyjnych Klubów Książki 2017 – W uznaniu za pasję w kierowaniu wiodącego Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenie wokół siebie rozmiłowanych w literaturze czytelników i inicjowanie efektownych wydarzeń literackich.

Ten dyplom ucieszył ogromnie naszą piętnastkę, skupioną w działającym przy krzeszowickiej Bibliotece Dyskusyjnym Klubie Książki, a także przyniósł z pewnością satysfakcję całej naszej Gminie. W ogłoszonym po raz pierwszy takim konkursie, spośród 134 moderatorów DKK w Małopolsce, zwyciężyła nasza wspaniała bibliotekarka Barbara Grabowska. To właśnie ona jest magnesem przyciągającym grupę osób w różnym wieku i różnych zawodów na wieczorne spotkania w Bibliotece. Pędzimy tam w każdą ostatnią środę miesiąca – cały miesiąc czekamy na nie. Dzieje się tak od 10 lipca 2008 roku. Za kilka miesięcy będziemy więc obchodzić jubileusz dziesięciolecia naszego istnienia.

Idea Dyskusyjnych Klubów Książki przywędrowała do Polski i innych krajów świata z Anglii. I została zaakceptowana. Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym od początku 2007 roku, przy bibliotekach różnego stopnia – od wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Opiekuje się nimi, w obrębie każdego województwa, koordynator. W Małopolsce funkcję tę pełni Elżbieta Skrzydlewska.

DKK to pomysł adresowany do czytelników, którzy chcą czerpać przyjemność z czytania książek i dyskutowania o literaturze. Nasz krzeszowicki Klub z pewnością spełnia tę funkcję. Metody jego pracy są bardzo zróżnicowane i atrakcyjne. Prowadząca Klub Barbara Grabowska jest moderatorką wybitną. Jej kompetencje zawodowe, erudycja, doskonała znajomość nowości książkowych, komunikatywność, kreatywność – powodują, że i my, członkowie Klubu, przejmujemy bliski jej sposób obcowania z książką. Moderatorka uważnie i dyskretnie wsłuchuje się w nasze sugestie dotyczące doboru lektury. Potrafi w swoich starannie przygotowanych prezentacjach zainteresować twórczością autorów omawianych utworów. Stara się, by spotkania odbywały się nie tylko w pomieszczeniach biblioteki. W miesiącach letnich spotykamy się często w plenerze. Piękne okolice Krzeszowic stanowią znakomitą scenerię do naszych dyskusji o książkach.

Biblioteczne spotkania mają często charakter multimedialny. Moderatorka uatrakcyjnia je poprzez prezentację filmu będącego adaptacją omawianej lektury, utwór muzyczny, reprodukcje malarskie, korespondujące z omawianym tematem. Liczne spotkania z pisarzami, literaturoznawcami, edytorami książek są zawsze pasjonującym wydarzeniem. Szczególnie serdecznie wspominamy wieczór ze znakomitą tłumaczką, Teresą Komłosz, mieszkanką naszej Gminy. Odbyło się ono w gościnnej Agroturystyce przy Dolinie w Paczółtowicach.

Barbara Grabowska prowadzi skrupulatnie kronikę Klubu, w której mieszczą się wszystkie przeczytane przez nas i omówione książki, wspólne wyjazdy do teatru, kina, na koncerty. Znakomita jest także dokumentacja wydarzeń szczególnych. Do nich należy coroczne Narodowe Czytanie, Czyczalia, ogólnopolska akcja DKK pod hasłem – „Czytamy i omawiamy w jednym dniu tę samą książkę”. Trzeba podkreślić, że nasza Moderatorka „zaraziła” nas osobistymi preferencjami czytelniczymi, przede wszystkim literaturą faktu i biografistyką oraz, jej szczególnie ulubioną, rozwijającą wyobraźnię, powieścią kryminalną. Zachęciła nas również do pisania recenzji.

Gratulując serdecznie Basi wspaniałego sukcesu, życzymy kolejnych twórczych dokonań, w których bohaterką jest KSIĄŻKA. A to słowo wielkie i ważne.

Klubowicze