Barbórka w Miękini

Na 15-jubileuszowe Spotkanie Barbórkowe zorganizowane w Miękini tym razem w Instytucie AGH przybyło wielu  gości m.in. burmistrz Gminy  Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, naczelnik Wydziału UM Maciej Zieliński, dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Artur Baranowski, notariusz Jan Damulewicz, z-ca dyrektora CKiS Paweł Czyż, twórca instytutu AGH  w Miękini prof. Wojciech Górecki, kanclerz AGH Henryk Zioło, pracownicy naukowi AGH, liczne grono  przedstawicieli  górniczego stanu, przyjaciele.

Barbórkowe spotkanie zaszczycił również proboszcz parafii w Nowej Górze ksiądz Józef  Grzesiuła. Pomysłodawca a zarazem organizator  pierwszego w 2005 Barbórkowego spotkania był ówczesny sołtys Miękini, sztygar Bogdan Kurdziel. Dla uczestników jubileuszowego spotkania górnicy Bogdan Kurdziel i Mirosław Kłosowski przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek. Jedną z nich była wystawa eksponatów górniczych kolekcjonerów:Jerzego Wolskiego z Myślachowic i Marka Dubiela z Libiąża. Z okazji Jubileuszu  organizatorzy Górniczego Święta w Miękini  otrzymali  list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.

Foto, info: Maciej Liburski