Będziemy kontynuować prace na zamku w Rudnie

Gmina Krzeszowice już po raz kolejny otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabezpieczenie ruin zamku Tenczyn w Rudnie.

Złożony przez gminę wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap X, został pozytywnie oceniony i otrzymał dotację w kwocie 720 tys. zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r. jest kontynuacją prac wykonanych w latach 2010 – 2018, w ramach etapów I-IX zabezpieczenia ruin, przy współudziale dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem złożonego wniosku jest prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych na kolejnych elementach obiektu. Zakres prac będzie dostosowany do przyznanej kwoty dotacji. Wniosek skierowany do Ministerstwa opiewał na kwotę 2 850 000 PLN.

 

Agnieszka Drzewniak

p.o. Kierownika Referatu

Planowania Strategicznego i Rozwoju