Blisko 30 mln złotych na rozbudowę krzeszowickiej Balneologii

6 lipca minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka przekazali na ręce przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Wacława Gregorczyka promesę o wartości 12 747 609,72 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – „zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”, środki z UE.

W ubiegłym tygodniu Sejmik Województwa Małopolskiego zwiększył kwotę ze środków budżetu województwa do 15 064 032 zł.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków UE 12 747 609,72 zł

Kwota dofinansowania ze środków budżetu województwa 15 064 032 zł

Środki własne Ośrodka 2 186 902 zł

Łączna wartość środków przeznaczonych na inwestycję 29 998 543,72 zł

W briefingu prasowym uczestniczyli również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz starosta krakowski Wojciech Pałka.