Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie ogłoszenia i ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.