Być aktorem…

Tę niecodzienną możliwość wcielenia się w rolę aktora i oddziaływania estetycznego na psychikę widza, mieli ostatnio uczniowie kl. IIIb z ZPO w Woli Filipowskiej, którzy w minionym czasie przygotowali dwa spektakle teatralne. Jednym z nich było przedstawienie pt. “Bądź bezpieczny na drodze” w ramach projektu “Odblaskowa szkoła”.

Odzwierciedliło ono doskonale rzeczywistość ruchu drogowego i z pewnością przyczyniło się do lepszego zapamiętania niezbędnych zasad dla całej społeczności uczniowskiej. Uczniowie mieli zaszczyt zaprezentować się również młodszym kolegom w Przedszkolu Samorządowym i Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, gdzie zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkościami. Drugą okazję bycia aktorem przeżyli wspólnie z rówieśnikami z kl. IIIa wystawiając „Jasełka”. Swoim występem dostarczyli wiele radości i pozytywnych przeżyć uczniom w swojej szkole, rodzicom oraz podopiecznym Środowiskowego Domu “Caritas” w Woli Filipowskiej, których gościli w szkole. Młodzi aktorzy czują, że Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce.

wych. Renata Brzózka