By uczyć z pasją…

Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej jest instytucją ciągle się rozwijającą. Kadra pedagogiczna wciąż  podejmuje nowe wyzwania, by sprostać wymaganiom otoczenia.  Stawiając na jakość edukacji wytyczane są nowe cele, które wymagają kolejnych przedsięwzięć.

Continue reading

WYJĄTKOWE „SPOTKANIE Z KOLĘDĄ” W TENCZYNKU (fotoreportaż)

Ponad 200 osób wzięło udział w SPOTKANIU Z KOLĘDĄ w remizie OSP w Tenczynku. Z mieszkańcami kolędowali zaproszeni goście, w tym: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury , Dyr. Gabinetu Politycznego Ministra Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Palka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Radny Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk, Przewodniczący Komisji Edukacji Robert Chochół i wielu innych.

Continue reading

Ostatnie aukcje

W tym roku, ponownie udało się pobić rekord finansowy Finału Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy w gminie Krzeszowice. Zebraliśmy 65 108, 72 zł. Można jednak jeszcze dołożyć coś do tej kwoty. Biorąc udział w aukcji organizowanej przez facebookowy portal Mój Tenczynek, w której licytowane są:

Continue reading