Chroń Naturę czyli półkolonia w Czernej

W dniach 27-31 lipca w Czernej, w godzinach 8-15, odbywała się półkolonia w formie warsztatowych spotkań ekologicznych pt: Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi – coś dobrego.

Półkolonia została zorganizowana przez KGW „ Czernianki”.  Przedsięwzięcie realizowano w ramach Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” organizowanego przez Kopalnię Wapienia Czatkowice. W półkolonii brało  udział 35 dzieci  w wieku od 6-15 lat z gminy Krzeszowice a w szczególności uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czernej. Dzieci miały zapewnione  drugie śniadanie i obiady. Dzieciaki bardzo aktywnie spędziły każdy dzień. W programie znalazły się takie zajęcia jak: warsztaty ekologiczne, tworzenie lasu w słoiku, twórczy recykling czyli coś z niczego, tworzenie poidełka dla pszczół  oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Odwiedziliśmy Śląskie ZOO w Chorzowie, Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy i Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA w Klęczy Górnej. Dzieci odwiedziły pobliski  Klasztor Ojców Karmelitów. Były tez lody, tatuaże oraz własnoręcznie zdobione prezenty.  Było dużo śmiechu, zabawy i niespodzianek dzięki Annie Wącławskiej z firmy Jaguar, Joannie i Arturowi  Ostachowskim , Zbigniewowi i Małgorzacie  Rapanicz , Dorocie  Marek oraz Firmie Przewozowej Euroexpress.

Podziękowania należą się  wszystkim Paniom z KGW Czerna a w szczególności   koordynatorowi projektu Joannie Smółce i Katarzynie Ostachowskiej – Wartalskiej,  nauczycielkom  ze  Szkoły Podstawowej w Czernej oraz dyrektor Marzenie  Banaczyk- Niemiec  wraz z Paniami z  sekretariatu i woźnymi za ich pracę wolontariacką.

Podczas realizacji projektu zostały zachowane przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w tych trudnych czasach epidemii. Dzięki  wszystkim a w szczególności Kopalni Wapienia Czatkowice  dzieci i młodzież  miały możliwość poznania zalet ekologicznego podejścia do Ziemi i zmiany swojego nastawienia do otaczającego świata.