Dni Tenczynka z poświęceniem samochodu strażackiego (fotoreportaż)

W sobotę ogromne rzesze mieszkańców całej Gminy Krzeszowice przybyły na rewelacyjny Kabaret z Kopydłowa (Leszek Benke i Mateusz Dewera) i nie zawiodły się. Przed południem nasi wspaniali strażacy poświęcili nowy samochód.

Nowy wóz dla Tenczynka to efekt projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ponad 11 mln zł. Wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie środki unijne, w tym przypadku czego 294,5 tysięcy złotych. Resztę kosztów gminy pokrywały z własnego budżetu. Dzięki wsparciu burmistrza Wacława Gregorczyka i radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach z budżetu naszej gminy przekazano dla OSP w Tenczynku 386,7 tysięcy złotych. Cały koszt wozu to 681,2 tysięcy złotych.

Prezes Alicja Gaj została odznaczona Medalem „Złotego Znaku Związku”, jest to najwyższe odznaczenie strażackie, a Naczelnik Jacek Kłeczek Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Wręczono też szereg innych odznaczeń, wyróżnień i upominków. Chrzestnymi samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Tenczynek o imieniu Jacuś zostali Krystyna Żbik i Wiesław Siuda.

Popołudniu obok gwiazdy wieczoru Kabaretu z Kopydłowa wystąpiły przedszkolaki z Tenczynka i Koło Gospodyń ”Tenczynianki” . Wspaniałą oprawę muzyczną i gastronomiczną zaprezentowała niezawodna Restauracja Zamkowa z Tenczynka. Firma MELBA z Krzeszowic zasponsorowała pyszne lody dla przedszkolaków. Wspaniała zabawa, której sprzyjała pogoda trwała do 2.00 w nocy. W niedzielę do godz. 24.00 trwał już sam festyn.