„DOBRY SĄSIAD”

Ruszyła IV edycja Projektu Granowego „DOBRY SĄSIAD” organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”. 

Masz pomysł na zrobienie czegoś pozytywnego dla mieszkańców gminy Krzeszowice? Nie przegap szansy! Weź udział w konkursie „Dobry Sąsiad” i zdobądź nawet 5 000 zł na jego realizację.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 01.03.2021 r. do 31.04.2020 r. w siedzibie kopalni.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami.

Na co można otrzymać Grant?

  • rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży;
  • imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne;
  • wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych;
  • działania proekologiczne i akcje społeczne;
  • zagospodarowanie terenu;
  • wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Szczegóły na www.czatkowice.pl/dobry-sasiad