Dodatkowe pieniądze dla rolników z gminy Krzeszowice

Od 2004 roku, od czasu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, rolnicy z naszego kraju otrzymują wsparcie finansowe. Dzieli się ono na dopłaty obszarowe, które przysługują, wszystkim, którzy uprawiają powyżej 1 ha ziemi.

Można też aplikować o środki związane z rozwojem gospodarstw,  i działaniami związanymi z ochroną środowiska  Co roku wnioski o dopłaty obszarowe należy składać w okresie od 15 marca do 30 maja w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2018 roku wnioski składać należy w formie elektronicznej. Można to zrobić z domu lub skorzystać z pomocy pracowników ARiMR albo Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wraz z wprowadzeniem e-wniosku rolnicy mogą również wnioskować o dopłaty poprzez złożenie oświadczenia. Ta procedura dotyczy wszystkich, którzy nie wykazują żadnych zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Oświadczenia należy składać do 14 marca tego roku. Jeśli ktoś składa oświadczenie, nie składa już wniosku.

Muszę poinformować o nowej możliwości dla większości rolników z obszaru gminy Krzeszowice. Do tej pory rolnicy z: Nowej Góry, Ostrężnicy , Miękini i Czernej, oprócz dopłat obszarowych, mogli otrzymać wsparcie w ramach środków z ONW (Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania). Jest to dodatkowa kwota 264 zł do ha. Myślę, że rolnicy z pozostałej części terenów wiejskich gminy Krzeszowice z satysfakcją przyjmą informację , że od 2019 roku także oni będą mogli aplikować o dopłaty z ONW, czyli już nie tylko rolnicy z 4 wyżej wymienionych miejscowości ale z terenu całej gminy Krzeszowice – mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału ARiMR Adam Ślusarczyk.

W tej sytuacji warto zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania wniosków o dopłaty w roku 2019 i następnych latach.

Warto dodać ze rolnicy którzy w tym roku po raz pierwszy będą ubiegać się o dopłaty z tytułu ONW  muszą złożyć elektroniczny wniosek a nie oświadczenie, które w tym wypadku byłoby niewystarczające. Z terenu gminy Krzeszowice wnioski o dopłaty obszarowe składa około 430 rolników.