Dotknąć symfonii

1 października w kolejnej audycji muzycznej krzeszowicka młodzież wysłuchała utworów W. A. Mozarta, J. Haydna, L. van Beethovena, F. Mendelssohna, St. Moniuszki, St. Rzepieli.

Koncertowali artyści Filharmonii Krakowskiej Anna Hara-Pióro, Bogusława Ziegelheim, Jadwiga Karpała, Agata Sanchez Martos, Emilia Bernacka, dyrygował Stanisław Rzepiela. Zapowiadał Maciej Jabłoński.

 

Foto, Info: Maciej Liburski