Dożynki Gminy Krzeszowice (fotoreportaż)

Dożynki rozpoczęły się w niedzielę 25 sierpnia mszą świętą w kościele pw. św. Marcina w Krzeszowicach.

Dary ołtarza, w imieniu przewodniczących zarządów krzeszowickich osiedli, złożyły Małgorzata Fryt, Irena Godyń i Helena Latawiec. Z kościoła barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na plac targowy, gdzie gości powitali gospodarze  święta plonów: burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń.
Bochen chleba upieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów przekazali gospodarzom dożynek starostowie Marzena i Radosław Bogdanowie, reprezentujący gospodarstwo produkujące znane krzeszowickie pomidory. Następnie, jak każe obyczaj, wszyscy obecni zostali poczęstowani chlebem.

Obrzęd dożynkowy, prowadzony przez Monikę Dudek, rozpoczął się wręczeniem wieńców dożynkowych: kopkę dla księdza dziekana Andrzeja Szczotki przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Filipowskiej a KGW Miękinia dla władz samorządowych, reprezentowanych przez burmistrza i przewodniczącego rady. Gospodynie przy wtórze tradycyjnych humorystycznych przyśpiewek wręczały gościom chleby dożynkowe, które otrzymali: wicepremier Jarosław Gowin od KGW Tenczynek, minister Andrzej Adamczyk od KGW Zalas, posłowie Jerzy Meysztowicz i Józef Lassota od KGW Nawojowa Góra, wicemarszałek Łukasz Smółka od KGW Ostrężnica, starosta Wojciech Pałka od zespołu Śpiywocki a radni powiatowi od KGW Filipowice. Symboliczny chleb dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli odebrała od KGW Siedlec Irena Godyń, wiceprzewodnicząca Gminnego Koła Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Chleb dyrektor Annie Midze, reprezentującej organizatorów imprezy, wręczyły Śpiywocki.
Okolicznościowymi upominkami i dyplomami burmistrz i przewodniczący uhonorował mieszkańców Krzeszowic, związanych z uprawą roli, przetwórstwem spożywczym i pszczelarstwem. Byli to: Zygmunt Wójcik, Łukasz Mitka, Jan Majocha, Jan Kurdziel, Józef Szyguła, Wojciech Górecki, Kazimierz Marszałek i Józef Bałuszek.