Droga powiatowa Tenczynek – Rudno oddana do eksploatacji

W poniedziałkowe południe, 7 września, została uroczyście otwarta po remoncie i oddana do eksploatacji droga powiatowa łącząca Tenczynek z Rudnem.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80 proc. kosztów. Całość pochłonęła 5 mln 229 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło 3 mln 955 tys. zł. Pozostały wkład własny pokrył powiat krakowski i gmina Krzeszowice. Długość oddanego do eksploatacji odcinka wynosi 5,2 km. Czas wykonania zadania 8 miesięcy. W otwarciu wzięli udział między innymi: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicewojewoda Zbigniew Starzec, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczyk.

Przygotowującym wniosek aplikacyjny, realizującym i koordynującym cały projekt był Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Zakres robót obejmował:

– frezowanie istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z miejscową wymianą podbudowy;

– odtworzenie sfrezowanych warstw jezdni; nakładka asfaltowa na pełnej szerokości jezdni z eliminacją łączeń

– remont istniejącego pobocza; peronów przystankowych, montaż wiat

– odtworzenie zabezpieczenia rowów płytami ażurowymi;

– wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tenczynek (od kościoła w Tenczynku do Stawu Wrońskiego

– remont istniejącego pobocza w m. Rudno

– wykonanie urządzeń BRD (sygnalizacja świetlna oparta o 2 panele fotowoltaiczne i wyciszoną turbinę wiatrową, radarowy wyświetlacz prędkości, wyniesione skrzyżowanie z przejazdem dla rowerów).

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

– montaż barier ochronnych i barieroporęczy.

W dniu otwarcia po wyremontowanym odcinku drogi przejechał redaktor Maciej Liburski, który ocenił komfort jazdy, jako bardzo wysoki.