Edukacyjne wyzwanie XXI wieku

Z każdym dniem nasza świadomość ekologiczna wzrasta. Coraz częściej mówimy głośno o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Podstawą działań w tym zakresie jest edukacja ekologiczna najmłodszych.

Szczególne znaczenie ma, aby młode pokolenie uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach, dzięki którym w ich świadomości zrodzi się potrzeba dbania o przyrodę oraz chęć działania na rzecz poprawy jej jakości. Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach, mając świadomość tego wielkiego wyzwania, prowadzi różnego rodzaju działania, wspierające rozwój świadomości i postaw proekologicznych u swoich przedszkolaków. Dzieci z wszystkich grup systematycznie uczestniczą w zajęciach, podczas których zdobywają wiedzę na temat przyrody i potrzeby jej ochrony. Uczą się, że mogą ją chronić lokalnie – na progu domu czy przedszkola, na terenie pobliskiego parku czy lasu. Dzięki temu zaczynają rozumieć potrzebę segregowania odpadów, oddychania świeżym powietrzem, poszanowania świata roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej.

Dzieci w przedszkolu ciągle kształtują swoją wrażliwość na potrzeby zwierząt. Cały listopad na terenie placówki prowadzona była akcja „Pełna miska dla schroniska”, podczas której zbierano karmę oraz inne potrzebne przedmioty. Dzięki dziecięcej determinacji i hojności rodziców uzbierano wiele darów, które ostatecznie zostały przekazane na rzecz Schroniska „Psie pole” w Racławicach. Przedszkolaki miały też okazję odwiedzić gabinet weterynaryjny państwa Noworytów w Krzeszowicach. Podczas spotkania dzieci przyglądały się pracy lekarza weterynarii w praktyce, utrwalały wiedzę na temat właściwej opieki nad zwierzętami, uświadamiały sobie, że również zwierzęta mają prawo do opieki medycznej, a obowiązkiem ludzi jest to prawo przestrzegać. Jak ważna jest ochrona życia zwierząt, nawet tych najmniejszych, dzieci utrwalały też podczas zajęć w gospodarstwie pszczelarskim Pasieka u Tytusa w Krzeszowicach. Przedszkolaki pogłębiały tam wiedzę na temat funkcjonowania pszczelej rodziny, jej zwyczajów i co najważniejsze nieocenionej roli zapylaczy dla prawidłowego funkcjonowania całej planety. Poznawały rośliny miododajne, dowiedziały się, jak powstaje miód i inne pszczele produkty, jaka jest rola pszczół w gospodarce człowieka, a także jak zagrożone jest życie tych niezwykłych owadów w wyniku ciągle wzrastającego zanieczyszczenia powietrza.

W trosce o zdrowie dzieci na budynku Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach zamontowano czujnik jakości powietrza. Dzięki niemu nauczyciele i pracownicy przedszkola mogą na bieżąco monitorować stan zapylenia okolicznego powietrza i dostosować do niego możliwość spacerów oraz zabawy na zewnątrz. W ten sposób dzieci są chronione przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń. Jest to działanie doraźne. Trzeba pamiętać, że naszym wspólnym celem nadrzędnym w skali gminy jest poprawa warunków naszego otoczenia przyrodniczego, w tym również czystości powietrza.

Katarzyna Miler