Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej

XVIII edycja Powiatowego Festiwalu Artystycznego Domów Pomocy Społecznej odbyła się 14 września w gościnnych przestrzeniach Domu Pielgrzyma przy Klasztorze Karmelitów w Czernej.

Gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia był czerneński Dom Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół działające przy DPS Czerna. Mieszkańcy powiatowych dps-ów mieli okazję zaprezentować swoje aktorskie i wokalne talenty, wystawa plastyczna natomiast dała możliwość wykazania się również i tym, którzy za swoje narzędzie wyrazu artystycznego uważają pędzel i papier. Spotkanie zakończyła wspólna biesiada oraz zabawa taneczna.

Czasem zabawne a niekiedy pełne refleksji prezentacje artystyczne oklaskiwał przeor Klasztoru Karmelitów Bosych ojciec Paweł Hańczak. Powiat krakowski reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, wiceprzewodniczący Marek Piekara, radny Rady Powiatu Leszek Dolny oraz zastępca dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kapelak–Legut. Natomiast gminę Krzeszowice reprezentowali: burmistrz Wacław Gregorczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernej Marzena Banaczyk-Niemiec, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż oraz komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach nadkom. Michał Godyń.