Finał projektu pt. „What’s Next?”

W dniach 22 – 24 czerwca 2020 r. został zakończony w Polsce trwający blisko półtora roku międzynarodowy projekt, którego głównym celem było wspieranie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w dążeniu do rozwijania indywidualnych umiejętności i kompetencji związanych z podejmowaniem racjonalnych decyzji dotyczących wyborów edukacyjnych, mających bezpośredni wpływ na ich przyszłą karierę zawodową.

Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze we współpracy z Fundacją Edukacji i Kreatywnego Rozwoju „FunEdu” oraz Szkołą Podstawową w Zabierzowie, wspólnie z partnerami z Norwegii, Danii, Niemiec i Macedonii Północnej, realizowała innowacyjny, pod względem doradztwa zawodowego oraz międzynarodowej współpracy, projekt finansowany z Funduszy Europejskiego Programu ERASMUS+. Polska była ostatnim przystankiem na drodze wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Szkoły z Nawojowej Góry i Zabierzowa, podjęły się zorganizowania on-line konferencji  podsumowującej projekt w dobie trwania pandemii Covid-19. Także tutaj okazaliśmy się strategicznymi partnerami, prezentującymi niezwykle wysoki poziom umiejętności organizacyjnych, co zostało docenione przez partnerów biorących udział w ewaluacji tego przedsięwzięcia.

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy wszystko to, czym może pochwalić się zarówno Gmina Krzeszowice, jak i Gmina Zabierzów. Zabytki, piękną przyrodę, tradycje związane z regionem oraz nasze szkoły. Wirtualny spacer po Krakowie śladami krakowskich legend, stanowił inspirującą przygodę i kolejny powód do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na mapie świata.

Ważnym punktem konferencji okazała się dyskusja dotycząca doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu. Wszyscy byli zgodni co do tego, że było to wyjątkowe spotkanie – uczniów, nauczycieli, lokalnych przedstawicieli gmin miast partnerskich. Dzięki wspólnym wyjazdom do zaprzyjaźnionych miast – Alusand, Aalborg, Berlina, Bitola mogliśmy poznać nie tylko systemy edukacji w partnerskich krajach i strategie rozwoju doradztwa zawodowego, ale przede wszystkim każdy miał okazję podziwiać piękne krajobrazy, zabytki architektury, posmakować tradycyjnej kuchni, poznać sposoby rozwiązywania problemów i radzenia sobie z wychowaniem młodego pokolenia.

Partnerzy projektu doszli do wniosku, że:

– doradztwo zawodowe jest bardzo ważnym przedmiotem, który daje młodym ludziom możliwość poznania różnych perspektyw i kierunków rozwoju;

– dostrzegli, jak ważna jest współpraca między szkołami a  firmami/ sektorem biznesowym, mająca na celu zaznajomienie młodych ludzi z lokalnym rynkiem pracy przed podjęciem pierwszych wyborów edukacyjnych, tuż po szkole podstawowej;

– dostrzegli, że różnice między krajami mają charakter wyłącznie kulturowy, a rynek pracy oraz potrzeby edukacyjne z nim związane, wydają się być takie same w wymiarze międzynarodowym.

Podsumowując projekt stwierdzono, że zdecydowane zmiany powinny zajść w sposobie myślenia nauczycieli. Nauczyciele powinni być liderami/ mentorami młodych ludzi. Powinni kierować ich przez proces edukacji, stwarzać możliwości, dzięki którym będą mieli szansę nie tylko uczyć się, ale przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności, dostrzegać swoje mocne i słabe strony  oraz zwracać uwagę na potrzeby społeczności zarówno szkolnej, jak i lokalnej.

Podczas wszystkich spotkań dało się odczuć ogromne poczucie przynależności do Europy. W atmosferze wzajemnego szacunku, uczenia się od siebie nawzajem mijały miesiące pracy w projekcie.

Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że udział w projektach międzynarodowych i wymiana dobrych praktyk znacznie wpływa na rozwój edukacji. Inspiruje, nasuwa nowe pomysły.

Miejmy nadzieję, że dzięki takim właśnie projektom, jak „What’s Next?”, nadal będziemy rozwijać nasze kompetencje międzykulturowe i obywatelskie na miarę XXI wieku.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Mitka, Renata Pędrys