Fotowoltaika w WiK – obniżanie kosztów i ochrona środowiska

W związku z zakończeniem realizacji przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice sp. z o.o.”, 24 października 2022 roku odbyło się spotkanie, w którym  uczestniczyli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Nowa inwestycja, częściowo finansowana z NFOŚ, składała z następujących zadań:
– budowy elektrowni słonecznej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków o mocy 98,28 kW.
– modernizacji Pompowni Czatkowice wraz z wymianą istniejących układów pomp oraz budową elektrowni słonecznej na terenie pompowni o mocy 44,1 kW.
Energia wyprodukowana przez elektrownie słoneczne WiK wykorzystana będzie w 100% na potrzeby własne. Realizacja zadania ogranicza negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna, chroni odbiorców przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii oraz zapewnia niezawodną dostawę wody do odbiorców.

Tekst: WIK Krzeszowice
Zdjęcia: RPW UM Krzeszowice, Ewelina Molik WIK Krzeszowice