Globalnie czy lokalnie

26 lipca odbył się panel dyskusyjny pt. „Globalnie czy lokalnie – najważniejsze wyzwania w zakresie Ekologii i Ochrony Środowiska” organizowany przez Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice w ramach Projektu Gmina Krzeszowice Jutra.

Wśród panelistów można było porozmawiać z Lilianą Śmiech – wiceprezes think tanku Warsaw Institute, stypendystką japońskiego programu rządowego MIRAI Politics&Security. Liliana Śmiech jest współautorką raportu pt. ,,Energetyczna bieda – sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku”. Kolejnymi prelegentami byli: Julia Gałosz – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej utworzonej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Tomasz Urynowicz, który w latach 2018–2021 był wicemarszałkiem województwa małopolskiego i inicjatorem Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce.

Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat zagrożeń i wyzwań w obliczu kryzysu klimatycznego, budowania świadomości ekologicznej, działań ograniczających ślad węglowy, a także małopolskiej oraz lokalnej Uchwale Antysmogowej. Nie zabrakło też pytań z publiczności związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz kierunków rozwoju energetyki w Polsce.

Serdeczne podziękowania dla Mieszkańców, którzy tak licznie przyszli i chcieli rozmawiać na powyższe tematy. Szczególne słowa uznania należą się Bankowi Spółdzielczemu w Krzeszowicach, który objął panel honorowym patronatem, klubo-kawiarni TOMi oraz firmie Vitro-Mont i Krzysztofowi Malczykowi za udzielanie bezpłatnych porad w zakresie programu Czyste Powietrze.

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejny panel dyskusyjny pt. „Rola banku w środowisku lokalnym”, czyli porozmawiamy między innymi o inflacji i innych procesach, które mają wpływ na funkcjonowanie mieszkańców. Panel odbędzie się we wrześniu.

Organizatorzy