Gmina Krzeszowice przystępuje do zakupu węgla

Gmina Krzeszowice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 34. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Krzeszowice informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie gminy Krzeszowice.
Zgodnie z ww. ustawą:
1. Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał wyłącznie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
2. Gospodarstwo domowe, będzie mogło zakupić do końca 2022 roku maksymalnie 1,5 tony węgla po cenach preferencyjnych i od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. kolejne 1,5 tony.
3. Mieszkańcom, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w pkt. 2 (1,5 tony), nie będzie przysługiwał preferencyjny zakup paliwa stałego.
4. Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego, po cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za tonę.

Wnioski  o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na okres do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony węgla, można składać w formie papierowej lub elektronicznie do dnia 20 grudnia 2022 r. Wnioski (do pobrania: http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/Informacja-Gminy-Krzeszowice-o-przystapieniu-do-zakupu-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych-do-31-grudnia-2022/idn:3172) w formie papierowej, można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, przy ulicy Grunwaldzkiej 4, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
Poniedziałek 7.30 – 17.00
Wtorek – czwartek 7.30 -15.30
Piątek 7.30 – 14.00

O terminie i sposobie zapłaty za węgiel, będziemy informować Państwa telefonicznie, e-mailem oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej www.gminakrzeszowice.pl

Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk