Gminny Punkt Pomocy uchodźcom z Ukrainy

Od 7 marca b.r. dotychczasowe formy pomocy uchodźcom z Ukrainy będą kontynuowane poprzez Gminny Punkt Pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zlokalizowany on będzie w miejscu byłej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, przy Placu F. Kulczyckiego 1 w Krzeszowicach.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, a poza godzinami pracy oraz w weekendy i święta obsługę punktu zapewniać będzie pracownik dyżurujący pod numerem telefonu 604-155-467.

Zadaniem Punktu będzie usystematyzowanie zbiórek oraz wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gminy Krzeszowice.

Do Punktu zostanie przeniesiona z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, baza wydawania darów.

W Punkcie przewidziane jest uruchomienie punktu świadczenia usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.

 

Шановні мешканці,

з 7 березня цього року ,існуючі форми допомоги біженцям з України будуть продовжені через Громадськтй пункт допомоги біженцям з України.

Він буде розташований на місці колишнього місцезнаходження Муніципальної та громадської публічної бібліотеки в Кшешовіце, на площі Ф. Кульчицького 1 ,у Кшешовіце.

Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю, а в неробочий час та у вихідні та святкові дні обслуговування пункту здійснюватиме дижурний працівник за номером телефону 604-155-467.

Завданням Пункту буде систематизація збору допомоги та дарування подарунків біженцям з Україниякі перебувають у Кшешовіце.

База для видачі подарунків буде передана до Пункту від Громадського центру соціального захисту у Кшешовіце.

Пункт передбачає запуск пункту для надання безкоштовних юридичних та психологічних консультацій.