GOPS przypomina o wnioskach na 500+

Przypominamy o możliwości składania wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 500+!

Obecny okres zasiłkowy kończy się w maju br., aby otrzymywać świadczenie w nowym okresie, tj. od czerwca br. należy złożyć nowy wniosek.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski również w formie papierowej, w godzinach pracy GOPS.

W dalszym ciągu jest możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ZUS PUE i platformy Empatia (w razie trudności można skontaktować się z pracownikami, którzy udzielą instrukcji).

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.

Druki wniosków są do pobrania w korytarzu ośrodka. Wniosek można także pobrać z linku poniżej oraz ze strony internetowej GOPS. Uzupełnione wnioski, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce, można wrzucać bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przy wejściu do ośrodka.