Grzybobranie

Już przed godz. 7.00 w niedzielę 27 września 2020 roku pierwsi grzybiarze zjawili się obok leśniczówki Leśnictwa Kopce we Frywałdzie. Konkurs „Grzybobranie 2020” w ramach realizacji zadania publicznego przygotowało Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice.

25 uczestników konkursu (w tym Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk z małżonką Anną, oraz radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach Ewa Rogóż-Klocek) do wybranego rejonu lasu poprowadził st. str. leś. Marek Pacek. Tam przez 2 godziny trwało grzybobranie. Po zbiorach, wszyscy uczestnicy udali się na działkę obok świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich we Frywałdzie. Na miejscu rozegrano dodatkowy konkurs zbierania sztucznych grzybów ukrytych na łące. Wszystkie znalezione grzyby zostały sprawdzone, policzone i zważone przez Kazimierza Przybylskiego, sędziego konkursu.

Rozdano nagrody:

W konkursie głównym – zbiór grzybów w lesie:

I miejsce    – Jadwiga Haczyk

II miejsce   – Piotr Zaczek

III miejsce  – Maciej Pacek

W konkursie dodatkowym – zbiór sztucznych grzybów na łące:

I miejsce    – Mateusz Guz

II miejsce   – Maciej Pacek

III miejsce  – Agnieszka Guz

Pozostali uczestnicy grzybobrania otrzymali nagrody pocieszenia. Po rozdaniu nagród wykład na temat gatunków grzybów rosnących w pobliskich lasach, bogactwie drzewostanu i runa leśnego wygłosił st. str. leś. Marek Pacek. Pyszny poczęstunek przygotowały Panie z KGW Frywałd pod przewodnictwem Beaty Chmielowskiej –sołtys Frywałdu. Udział w spotkaniu wziął także zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice – Adam Godyń oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wspólna Gmina Krzeszowice.

Janusz Mitka – prezes Stowarzyszenia WGK