Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach

7 maja w sali konferencyjnej Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, odbyła się inauguracyjna I sesja Rady Miejskiej.

Radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie w głosowaniu tajnym Rada wybrała przewodniczącego, którym został Leszek Kramarz oraz wiceprzewodniczących, którymi zostali Jerzy Wnęk oraz Renata Brzózka. W dalszej części obrad Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Robert Szczuka wręczył zaświadczenie o wyborze Wacławowi Gregorczykowi, który obejmując urząd burmistrza złożył uroczyste ślubowanie.

Skład Rady Miejskiej w Krzeszowicach IX kadencji:

Leszek Kramarz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

Jerzy Wnęk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina Krzeszowice”,

Renata Brzózka – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice,

Robert Chochół – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

Monika Mnich – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska,

Wojciech Styrylski – Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina Krzeszowice”,

Czesław Bartl – Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice,

Szymon Goc – Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice,

Henryk Woszczyna – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

Katarzyna Pudełek – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

Anna Dudek – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska,

Jan Węgrzyn – Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina Krzeszowice”,

Kamil Kłosowski – Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice,

Paweł Wielgosz – Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice,

Władysław Ziomek – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

Wojciech Pałka – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

Angelika Balawejder – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska,

Beata Głąb – Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina Krzeszowice”,

Wojciech Godyń – Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina Krzeszowice”,

Justyna Knapczyk – Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice.