Informacja o wyłożeniu projektów zmian w mpzp i studium

Informacja Burmistrza Gminy Krzeszowice dotycząca wyłożenia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obwieszczeniami Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11.03.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu:
–  projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Krzeszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
– projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej,
– projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice – zmiana nr 6
oraz Apelem o ograniczeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim
w Krzeszowicach, w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r., planowane wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniach 19 marca 2020 r. – 22 kwietnia 2020 r.

Wgląd do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dniach 19 marca 2020 r. – 27 marca 2020 r. będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem Urzędu pod nr tel.: (12) 252-08-15 lub (12) 252-08-11.

Materiały projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach od dnia 19 marca 2020 r. – 22 kwietnia 2020 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie w pok. A6, pl. Kulczyckiego 1 w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego w godzinach i dniach wskazanych w treści obwieszczeń.

Linki do obwieszczeń Burmistrza Gminy Krzeszowice w BIP Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach:
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1740327,obwieszczenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-zmian-miejsco.html
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1740311,obwieszczenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium.html

Burmistrz Gminy Krzeszowice
mgr inż. Wacław Gregorczyk