Informacje parafii pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach

W obliczu epidemii Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie oraz życie wiernych i całego społeczeństwa, przekazujemy informacje na temat funkcjonowania parafii w najbliższym czasie.

  1. W Mszach Świętych, pogrzebach i nabożeństwach uczestniczyć może maksymalnie 5 osób (nie licząc posługujących), a pierwszeństwo przyznaje się tym, którzy zamówili daną intencję mszalną (wejście do kościoła wyłącznie przez zakrystię).
  2. Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest codziennie przed Mszą Świętą, a w niedzielę w trakcie Mszy Świętej. Od 30 marca, od godz. 17.00, w salce za zakrystią i w kaplicy nowego kościoła można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, zachowując przy tym należytą dyskrecję i wszelkie środki ostrożności oraz wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.
  1. Komunię Świętą można przyjąć tradycyjnie lub na rękę. W niedzielę po Mszach Świętych przez 15 minut rozdawana będzie Komunia Święta dla tych, którzy uczestniczyli w Mszach Świętych radiowych, telewizyjnych i internetowych. Wiernych pozostających w stanie łaski uświęcającej zachęcamy do korzystania z Komunii duchowej.
  2. W trosce o zdrowie osób starszych, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, księża nie odwiedzą przed świętami chorych w domach, ale w przypadku zagrożenia życia są gotowi do spełniania posługi sakramentalnej o każdej porze dnia i nocy. Msze Święte na osiedlach Żbik oraz Czatkowice Górne są odwołane.
  3. Odwołane są również wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
  4. Grupa Charytatywna działająca przy parafii św. Jana Pawła II prowadzi akcję „Chleb dla Seniora”, w której wolontariusze służą pomocą osobom starszym i każdemu, kto potrzebuje wsparcia (np. pomoc w zrobieniu zakupów). Kontakt pod numerem: 607 649 087.
  5. Kancelaria parafialna dostępna jest tylko i wyłącznie w sprawach pilnych (formalności związane z pogrzebem). Pozostałe kwestie (np. przełożenie terminu ślubu, chrztu, zamawianie intencji Mszy Świętej), prosimy omawiać telefonicznie. Kontakt pod numerem: 12 282 64 32.

Serdecznie zachęcamy wiernych do uczestniczenia w Mszach Świętych i nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i są aktualizowane na stronie internetowej parafii www.jp2krzeszowice.pl oraz na profilu Facebook.