IV edycja Projektu Grantowego „DOBRY SĄSIAD” organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”

Przypominamy, że kwiecień to ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”.

Masz pomysł na zrobienie czegoś pozytywnego dla mieszkańców gminy Krzeszowice? Nie przegap szansy! Weź udział w konkursie „Dobry Sąsiad” i zdobądź nawet 5 000 zł na jego realizację.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 01.03.2021 r. do 31.04.2020 r. w siedzibie kopalni.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami.

Na co można otrzymać Grant?

  • rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży;
  • imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne;
  • wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych;
  • działania proekologiczne i akcje społeczne;
  • zagospodarowanie terenu;
  • wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Szczegóły na www.czatkowice.pl/dobry-sasiad