IZPM dziękuje za hojność

W dwie kolejne niedziele – 4 i 11 grudnia – Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej tradycyjnie kwestował przed krzeszowickimi kościołami na rzecz osób, dla których przeżycie zimy jest bardzo trudnym wyzwaniem, dla ludzi najuboższych, starszych, samotnych , schorowanych.

Bardzo budujące i napawające nadzieją są wyniki kwesty – 7.369 zł. Taka duża suma, zaskakująca dla kwestujących, świadczy o prawdziwej wrażliwości, empatii i hojności mieszkańców Krzeszowic, a także o tym, że potrafimy być solidarną wspólnotą, nieobojętną na ludzkie dramaty.

Zespół wyraża tą drogą najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich, którzy udzielili swojego wsparcia  najbardziej potrzebującym i bezradnym. Wierzymy, że dzięki tym środkom uda się zaradzić choć w części różnym ludzkim smutkom i problemom.

IZPM serdecznie dziękuje Przyjaciołom, ludziom znanym i szanowanym w mieście za wspólne kwestowanie, Księżom Proboszczom obu Parafii za zgodę na zorganizowanie zbiorki przed kościołami i za jej ogłoszenie wiernym.

Miłą atrakcją kwesty była prezentacja szopki bożonarodzeniowej z pięknymi motywami krzeszowickimi wykonanej przez pana Waldemara Bogackiego, któremu również Zespół dziękuje za wprowadzenie w ten sposób prawdziwie świątecznego nastroju.