Jak się bawić, to na Posiadach (fotoreportaż)

Posiady Satyry i Humoru odbyły się już po raz 22. Posiady, to impreza, która jest swego rodzaju podsumowaniem działalności i podziękowaniem dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Krzeszowice. Jako, że impreza ma charakter rozrywkowy, to zawsze odbywa się w karnawale.

Z roku na rok na scenie prezentowane są coraz lepsze i ciekawsze programy. KGW starają się zaskoczyć publiczność strojem, rekwizytami i oczywiście samym programem. W tym roku było bardzo różnorodnie. Ostrężłanki wystąpiły w stylu country, Nawojowa Góra zabrała nas, między innymi, do Grecji a Czerna bawiła publiczność programem „Randka w ciemno”. Tenczynek rozśmieszał fraszkami i piosenkami a Wola Filipowska zabrała publiczność do sanatorium. Zespół Śpiywocki zaprezentował zestaw tradycyjnych pieśni ostatkowych. Oczywiście impreza byłaby niekompletna bez występu Barbary Kosobuckiej z Zalasu. Niespodzianką był posiadający śląskie korzenie prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej Zbigniew Durczok. Odczytał w śląskiej gwarze wiersz Juliana Tuwima „Pan Hilary”. Na finał wystąpił Zespół Tańców Świata Zdrojanie z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Tym razem tancerki i tancerze, z sukcesem, zmierzyli się z folklorem bałkańskim.

Pozostałe KGW, wspólnie z władzami Gminy, radnymi sołtysami i wieloma innymi gośćmi gorąco oklaskiwali wszystkie występy. A później wszyscy, wspólnie bawili się jeszcze przez wiele godzin. W końcu to ostatki.