Jubileusz 125-lecia „Jedynki”

Tak zacny jubileusz to ważne święto dla szkoły i miasta, a wielu mieszkańców Krzeszowic jest absolwentami „Jedynki”. Był to dla nich dzień wspomnień i wzruszeń, dający możliwość spotkania się po latach. Odbyliśmy podróż sentymentalną w przeszłość, do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

Już od progu holu głównego powitały nas okolicznościowe wystawy archiwalnych fotografii, kronik oraz dokumentów z życia szkoły, które przypomniały długą i ciekawą historię. Prezentowane były również puchary i dyplomy uzyskane przez uczniów w zawodach sportowych. Mieliśmy również zaszczyt obejrzeć wystawę obrazów byłej dyrektorki Szkoły Elżbiety Nowak, które udostępnił nam syn, Konrad Nowak.

Z okazji jubileuszu istnienia najstarszej szkoły w Krzeszowicach w dniu 14 grudnia 2023 roku w szkole przy ulicy Długiej 22 odbyła się uroczysta akademia, którą Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk. O godzinie 17.00 rozpoczęły się główne uroczystości. Dyrektor Sławomir Burek przywitał zaproszonych gości i podziękował obecnym za serdeczność, wsparcie i poświęcony czas. Podkreślił, że bez współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, szkoła nie mogłaby funkcjonować. Złotymi Adasiami nagrodził więc tych, którym jest szczególnie wdzięczny za wieloletnią pomoc i pracę na rzecz placówki: Wacława Gregorczyka – burmistrza gminy Krzeszowice, Beatę Banach – skarbnika gminy Krzeszowice, Barbarę Gój – naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich, Barbarę Adamczyk – wieloletnią naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich, Magdalenę Ciałowicz – specjalistę ds. Zamówień Publicznych, Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty, Barbarę Zgłobicką – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, Marzenę Kubin – dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tenczynku, Jolantę Bursztyn – kierownika Ośrodka Kuratorskiego nr 2, Ryszarda Piotrowskiego – wieloletniego dyrektora Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach.

Nie zabrakło też ciepłych słów ze strony gości, a „Jedynkę” odwiedzili przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich, absolwenci i emerytowani pracownicy. Nic więc dziwnego, że życzliwym wspomnieniom nie było końca. Szczególne podziękowania Dyrektor skierował do sponsorów i to też nie dziwi, bo to właśnie dzięki ich hojności obchodom jubileuszu można było nadać tak wyjątkowy charakter. A należeli do nich: LAFARGE Kopalnia Dolomitu Dubie, którą reprezentowali: Maciej Piszczyński – dyrektor d.s. Produkcji, Jan Prusak – kierownik kopalni, Agnieszka Chechelska-Stańczyk – specjalista d.s. Administracji, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach reprezentowany przez prezesa Łukasza Koryczana, INSTAL MARIO ELEKTROINSTALACJE Mariusz Molik, SPEED BUS Józef Godyń, Piotr Godyń, WALMAR BHP i PPOŻ Waldemar Tarkowski, BORNATE Paweł Skupień, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. J. Damulewicz, W. Kapusta, K. Seweryn, M. Nowak, R. Wolański, Z. Butelska, SMÓŁKA SERWIS Wojciech Smółka, Marcin Smółka, PAGANINI Grzegorz Gaj, ENERGOEKO Wojciech Borcz, ENPROM Łukasz Nazimek, FHU El-Instal Bogusław Dziedziak.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Doroty Mastalerz i Renaty Ciężkiej. Było to wyjątkowe przedstawienie pt.: „Śladami Mickiewicza”, nawiązujące do historii Polski i życiorysu poety. Scenografię opracowała i przygotowała Anna Wentrys-Kurdziel. Spektakl przeplatany był barwnymi występami tanecznymi w wykonaniu uczniów. Za choreografię oraz przygotowanie tańca do utworu A. Mickiewicza „Świtezianka” odpowiedzialna była Agnieszka Ostachowska, a Wojciech Kardas wraz z uczniami opracował „Krakowiaka”.

Po zakończeniu głównych uroczystości goście mogli spokojnie zwiedzić przygotowane wystawy, zakupić okolicznościową publikację „Jubileusz 125-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach”, przygotowaną przez zespół nauczycieli, odwiedzić kiermasz świąteczny przygotowany przez uczniów i oddać się wspomnieniom z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Wisienką na torcie tego dnia był wieczorny koncert absolwentów: Marcina Nowaka i Mikołaja Góralczyka. To było niewątpliwie ważne, niezwykle świąteczne wydarzenie, dla wszystkich tych, których los połączył z „Jedynką”.