Jubileusz 200-lecia szkoły w Tenczynku (fotoreportaż)

Rok 2018 jest szczególny dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im.Władysława Jagiełły w Tenczynku, gdyż mija właśnie 200 lat oświaty w tej urokliwej wsi.

12 października  był dniem wieńczącym  działania, jakimi były przygotowania do tej wzniosłej uroczystości. Tego dnia uroczyste obchody 200-lecia szkoły rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Katarzyny w Tenczynku. Po mszy świętej Pan Burmistrz Wacław Gregorczyk  odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz 200 – lecia.
Następnie nadszedł czas na uroczystości szkolne. W murach czcigodnej jubilatki wszystkich gości serdecznie przywitała dyrektor szkoły,  Ewa Cudzik – Tekielak. Wśród przybyłych byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urzędu Miasta i  Gminy Krzeszowice z Burmistrzem Wacławem Gregorczykiem na czele, Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek,  nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.   W trakcie akademii Pani Dyrektor podziękowała sponsorom, za to, że nie pozostali obojętni i wsparli nasze przedsięwzięcie.

Po kolejnych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach dostojnych gości, nadszedł czas na część artystyczną uroczystości . W przepięknym programie przygotowanym przez panią Barbarę Wasik uczniowie prezentowali historię szkolnictwa, od początku XX wieku, ilustrując ją tańcami .

Następnie przybyli goście, absolwenci, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić im „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, prezentacje i  film prezentujący historię szkoły w Tenczynku.

Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Ileż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odnajdywanie wizerunku wychowawcy, nauczycieli.

13 października kontynuowaliśmy nasze świętowanie. Kolejny dzień jubileuszu rozpoczął występ zespołu VERSO, który zaprezentował same znakomite przeboje. Tego dnia odbyły się spotkania absolwentów. Nie obyło się bez wspomnień, łez i wzruszeń. Zwieńczeniem  była Dyskoteka Pokoleń. Zabawa była przednia.

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za okazane serce, a byli to:

 • „Paganini” – Transport, Spedycja, Logistyka – Gregorz Gaj
 • Kopalnie Porfiru i Diabazu Krzeszowice
 • Rejonowa Społdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach
 • Firma PROFKAM – Marek Żbik
 • Firma „Kalia” z Tenczynka- Krystyna i Józef Żbik
 • Kawiarnia- Lodziarnia „MELBA”z Krzeszowic
 • Firma „STYROBUD” – Stanisław Miga, Tadeusz Molski
 • Firma TERMO – GAZ- Zofia Sęk
 • Firma TOMAS – REM – Tomasz Hrycaniuk
 • Firma BSG Barbara Gregorczyk z Woli Filipowskiej
 • TAURON – KOPALNIA WAPIENIA „ Czatkowice”
 • Zespół VERSO