Jubileusz 30-lecia Galerii Sztuki w Krzeszowicach (fotoreportaż)

W ciągu 30 lat – 240 wystaw, koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, wieczory autorskie, promocje książek, przedstawienia teatralne i seanse filmowe… A wszystko to perfekcyjnie przygotowane przez dyrektor Annę Migę i zespół Jej współpracowników.

Galeria Sztuki w Krzeszowicach obchodzi w tym roku swój piękny Jubileusz. Dyrektor Anna Miga mówi – Jako organizator, od początku starałam się, aby pełniła nie tylko funkcję wystawienniczą, ale była instytucją kultury. I jest. To opinia wszystkich bywalców piątkowych wieczorów, miłośników sztuki przez duże S. I tych, coraz liczniejszych, których sława magii miejsca przyciąga, nawet z dalekich stron.

Wieczór 23 listopada jest szczególny. Już aranżacja hallu sygnalizuje doniosłość chwili. Na ścianach – zamieszczone w antyramach zdjęcia, zapisane w kolejnych tomach ksiąg pamiątkowych, pełne zachwytu, refleksje uczestników wydarzeń, gratulacje… Utrwalony czas spotkań ze sztuką. Przy wejściu do Sali Błękitnej jakże eleganckie powitanie przez pracowników Galerii w Pałacu Vauxhall.

Wśród gości burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, wieloletni starosta krakowski Józef Krzyworzeka, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Małgorzata Zięć. Cieszy obecność artystów, którzy prezentowali tu swoją sztukę, występowali na koncertach, spotkaniach autorskich, benefisach. I, oczywiście, przybycie licznych, niezawodnych mieszkańców naszej Gminy, dla których wizyta w Galerii traktowana jest jako miły obowiązek.

Jubileuszowe spotkanie prowadzą znakomicie, z wdziękiem i poczuciem humoru, Marian Lewicki i Monika Dudek. Rozpoczyna je koncert Trio Władysława Grochota, krakowskiego trębacza i wokalisty, muzyka legendarnego zespołu Boba Jazz Band, jednego z najlepszych polskich i czołowych w Europie, wykonujących swingujący jazz tradycyjny w najczystszej postaci. Trio w składzie Władysław Grochot (trąbka, wokal), Marcelina Gawron (wokal), Jarosław Kaganiec (klawisze) zachwyca dynamiką, polotem i oryginalnością interpretacji znakomitych utworów jazzowych, odkrywanych na nowo.

A potem już, poprzedzone gromkim „Sto lat”, Urodziny Galerii, z multimedialną wędrówką przez jej trzydziestolecie. Najpierw więc lata 1988 – 2005, z siedzibą na parterze pięknego dworku rodziny Studenckich, podarowanego Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, przy ulicy Krakowskiej 30. Formalnie Galeria – jako jedna z form działalności Krzeszowickiego Ośrodka Kultury (dyrektorem był Maciej Liburski) – wynajmowała pomieszczenia od SMZK. Anna Miga kierowała nią na samym początku przez 4 lata, potem od roku 2001. W międzyczasie funkcję tę pełniła Irena Cieślak.

W roku 2006, w kwietniu, Galeria przeniosła się na piętro do Pałacu Vauxhall, wybudowanego przez Księżnę Marszałkową Izabelę Lubomirską w XVIII wieku jako dom zdrojowy i miejsce spotkań kulturalnych dla kuracjuszy. Na piętrze mieściła się wtedy, jedna z pierwszych w kraju, publiczna galeria sztuki, prezentująca obrazy z historii Polski oraz portrety Rodziny Lubomirskich. W 2006 roku galeria sztuki powróciła więc na przeznaczone jej już w XVIII wieku miejsce.

Refleksje o dziedzinach działalności Galerii bardzo interesująco przedstawia dyrektor Anna Miga, w wywiadzie przeprowadzonym przez prowadzących spotkanie konferansjerów. Mówi o tym, co najistotniejsze. W zmieniających się średnio co miesiąc ekspozycjach, prezentowane są różnorodne formy sztuki współczesnej, a więc malarstwo, rzeźba, grafika, instalacje. To dzieła uznanych już artystów, ale i twórców młodych (cykl „Najlepsze Dyplomy ASP”). Jednym z podstawowych zadań galerii jest promowanie artystów z naszego regionu.

Galeria współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, czego przykładem jest wystawa 45 obrazów Jacka Malczewskiego oraz 55 obrazów oraz rzeźb artystów Młodej Polski. W roku 2019 zaprasza na wystawę prac Jana Matejki.

Duże zainteresowanie wzbudzają zawsze wystawy historyczne, wśród nich o życiu i twórczości Mariana Konarskiego, pisarza Stanisława Czycza, aktora Bogumiła Kobieli oraz o rodzie Potockich. Ta właśnie ekspozycja otwierała nową siedzibę w Pałacu Vauxhall.

Organizowane były również wystawy międzynarodowe. Współpraca z Konsulatem Węgierskim w Krakowie doprowadziła do prezentacji „100 lat Jazdy Węgierskiej” oraz „Budapeszt 1956. Węgrzy i Polacy, ludzie i losy”.

W ramach współpracy powiatów krakowskiego i monachijskiego odbyły się już trzy wspólne wystawy, łączące w swym programowym założeniu wiele, nie tylko artystycznych, działań.

Podczas III Dni Małopolski w Brukseli, we wrześniu2009 roku, dyrektor Anna Miga była kuratorem wystawy „Wędrówki przez sztukę”. Z naszej gminy brało w niej udział trzech artystów: Dagmara Kwiatek, Ilona Milewska i Marcin Kołpanowicz.

Wynikiem kontaktów z prywatnymi kolekcjonerami i marszandami były wystawy „Picasso, Matisse, Miro”, „Ilustracje do Biblii Marca Chagalla” oraz Ilustracje do „Boskiej Komedii” Dantego Salwatora Dali.

Bardzo ważna jest funkcja edukacyjna Galerii Sztuki. Za tę dziedzinę działalności odpowiada Cecylia Bielecka. Ona to właśnie wprowadziła program dydaktyczny dla dzieci i młodzieży – nauczanie przez sztukę (poranki kulturalne, koncerty, projekcje filmów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki). Realizuje go znakomicie. Dyrektor dziękuje szczególnie Pani Cecylii za współpracę „od zawsze”.

Dyrektor Anna Miga wspomina również z uznaniem Danutę Piasecką, która pracowała w Galerii w pierwszych latach jej działalności. Dziękuje wszystkim pracownikom i współpracownikom zarządzanej przez Nią instytucji.

Na zakończenie wieczoru – podziękowania i kwiaty, przekazane z okazji Jubileuszu na ręce dyrektor Anny Migi. To wyraz wdzięczności od władz samorządowych oraz licznych miłośników Galerii, której kulturotwórcza rola, nie tylko w naszym środowisku, jest nie do przecenienia, a profesjonalizm i zaangażowanie całego zespołu pracowników, może być wzorem dla każdego.