Jubileusz 40-lecia DPS w Czernej

Obchody Jubileuszu, w środę 6 września, rozpoczęły się mszą świętą w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej, następnie na terenie Domu Pomocy Społecznej dyrektor Tomasz Smółka przywitał przybyłych gości oraz przypomniał historię funkcjonowania czerneńskiego DPS.

Nie zabrakło podziękowań dla mieszkańców i pracowników z najdłuższym stażem, jak również wszystkich przybyłych emerytowanych pracowników. Były ciepłe słowa, moc wzruszeń, występy artystyczne oraz zabawa taneczna w ogrodzie.

Wśród wielu zaproszonych znaleźli się goście z DPS-ów z terenu całego powiatu krakowskiego oraz przedstawiciele powiatu krakowskiego: starosta krakowski Wojciech Pałka oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, a także zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kapelak-Legut. Gminę Krzeszowice reprezentował zastępca burmistrza Witold Kulczycki.